Ychwanegu at ffefrynnau
 
Tynnu allan o'r ffefrynnau

Nghyfraith Newton disgyrchiant cyffredinol

Nghyfraith Newton disgyrchiant cyffredinol yn eich galluogi i gyfrifo màs o dau wrthrych, distanse a grym disgyrchiant rhyngddynt, drwy ddefnyddio cyfraith newton o disgyrchiant cyffredinol.

Cyfrifwch gan y fformiwla grym disgyrchiant

Màs y m1 gwrthrych: kg
Màs y m2 gwrthrych: kg
Pellter rhwng gwrthrychau (r): m
Fformiwla grym disgyrchiant


lle mae G - disgyrchiant cyson cael gwerth 6,67384 (80) * 10-11 m3/(Kg s2), m1, m2 - màs gwrthrychau, R - pellter rhyngddynt