Ychwanegu at ffefrynnau
 
Tynnu allan o'r ffefrynnau

Cyfrifiannell alcohol

Cyfrifiannell alcohol yn eich galluogi i gyfrifo lefel y crynodiad alcohol yn y gwaed wrth ddibynnu ar faint a math y yfed alcohol, eich rhyw, pwysau, a faint o amser wedi mynd heibio ar ôl eich yfed. Hefyd cyfrifiannell alcohol yn gadael i chi wybod os gall eich gyrru cerbyd gyda chynnwys alcohol yn y gwaed penodol mewn gwahanol wledydd.

Faint wnaethoch chi yfed?

1.
%
2.
%
3.
%
Rydych yn:
Eich pwysau:         eraill
Oriau basio:                 eraill f
Gwlad:
Cynnwys Gwaed alcohol neu grynodiad alcohol yn y gwaed (BAC) yw'r crynodiad alcohol yn y gwaed. Fel arfer caiff ei fesur fel màs y gyfrol. cyfrifiannell Alcohol yn rhoi cyfrifiad bras, eich gallu i ganolbwyntio alcohol yn y gwaed gwirioneddol yn dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau ychwanegol, megis cyfansoddiad genetig, iechyd personol, a bwyta bwyd yn ddiweddar.