Ychwanegu at ffefrynnau
 
Tynnu allan o'r ffefrynnau

Cyfrifiannell cyfaint pyramid hirsgwar trionglog

Cyfrifiannell cyfaint pyramid hirsgwar trionglog yn eich galluogi chi i ddod o hyd i faint o wahanol fathau o byramidiau, megis triongl, petryal ac unrhyw fathau eraill o byramidiau, gan wahanol fformiwlâu.

Math o byramid ar gyfer cyfrifo cyfaint

Data cyfrifiad

Uchder:    Ardal Sail:

Disgrifiad

Pyramid mympwyol

Pyramid yn polyhedron ffurfio trwy gysylltu sylfaen amlochrog ac yn bwynt, a elwir yn apig. Mae pob ymyl sylfaen a ffurf apex triongl, a elwir yn wyneb ochrol. Mae'n solid conic gyda sylfaen amlonglog. —

V   =   1  Sh
3
h - Uchder y pyramid
S - Ardal sylfaen